Optometria

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Proces widzenia zachodzi w układzie wzrokowym, który bezspornie jest układem wielkim, tj. z definicji układem nie całkowicie obserwowalnym oraz nie całkowicie sterowalnym.