Terapia wzrokowa

REHABILITACJA WZROKOWA nazywana też terapią wzrokową - stosowana jest w celu poprawy parametrów układu wzrokowego takich jak akomodacja, motoryka oczu, ustawienie oczu. Terapia składa się z serii procedur wykonywanych zarówno w warunkach domowych jak i gabinetowych, zazwyczaj pod profesjonalnym nadzorem optometrysty.

Rehabilitacja wzrokowa może być przepisana, jeśli szczegółowe badanie wzroku wykazało, iż terapia taka może być właściwą opcją dalszego postępowania dla danego pacjenta, w celu usunięcia dolegliwości zgłaszanych przez badanego i poprawy jego komfortu. Konkretny program terapii bazuje na wynikach standaryzowanych testów, potrzebach pacjenta, objawach i symptomach, jakie pacjent wykazuje. Poszczególne programy rehabilitacji układu wzrokowego obejmują zazwyczaj ćwiczenia wzrokowe oraz zastosowanie soczewek, pryzmatów, filtrów, okluderów, specjalistycznych instrumentów i/lub programów komputerowych, które służą jako nerzędzia pomagające w uzyskaniu pełnej sprawności układu wzrokowego. Czas trwania rehabilitacji wzrokowej jest indywidualny, może trwać kilka tygodni, a czasami nawet kilka lat. Po zakończeniu terapii wzrokowej przeprowadzane są wizyty kontrolne w celu monitorowania skuteczności podejmowanych działań.
Załączniki

Kliknij pobierz żeby otworzyć plik