Zakres badania

Wstępne badanie komputerowe.

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, że badanie autorefraktometrem (komputerowe badanie wzroku) jest badaniem na podstawie, którego można wykonać okulary, należy wyraźnie powiedzieć, że jest ono jedynie badaniem wstępnym do pełnego, podmiotowego badania refrakcji.

Podstawowe badanie optometryczne.

Jest to badanie, które oprócz określenia wady wzroku: krótkowzroczności, nadzwroczności i/lub astygmatyzmu obejmuje również ocenę procesu widzenia. W trakcie badania analizie podlegają następujące paframetry układu wzrokowego:

 • widzenie jednooczne, dwuoczne, oraz obuoczne,
 • sprawność, amplituda i odpowiedź akomodacji,
 • zakres wyraźnego widzenia do bliży,
 • ustawienie osi widzenia gałek ocznych: heteroforie horyzontalne, wertykalne, oraz zez - tropia,
 • zakresy wergencji fuzyjnych,
 • widzenie przestrzenne (stereoskopowe),
 • sprawność ruchów oczu.

Rozszeżone badanie optometryczne.
Badanie optometryczne może zostać rozszerzone o dodatkowe procedury, jeśli wskazywać będą na to wyniki uzyskane w trakcie badania podstawowego. Wówczas w naszym gabinecie przeprowadza się dodatkowe testy, takie jak:

 • test Amslera - badanie to pozwala ocenić widzenie w obrębie dołka środkowego siatkówki, a wrazie potrzeby monitorować zmiany zwyrodnieniowe plamki żółtej związane z wiekiem (AMD),
 • test Ishihary - test widzenia barwnego do sprawdzenia zdolności rozróżniania kolorów czerwonego i zielonego,
 • wziernikowanie dna oka...
 • badanie stabilności fiksacji...
 • badanie w lampie szczelinowej...
 • badanie forii stowarzyszonych...
 • badanie sprawności konwergencji...
 • badanie skiaskopii dynamicznej...

Badanie optometryczne nie obejmuje badania w zakresie patologii układu wzrokowego – w takim przypadku kierujemy pacjenta do odpowiedniego specjalisty np.okulisty lub neurologa.